TYP NAHRADA FUNKCE POUZDRO
K118UD1B   1stupňový difer. zesilovač DIP14
KR119UN1   vstupní zesilovač DIP14
K131LA1 SN74H20N 2x 4vstupový NAND DIP14
K131LA2 SN74H30N 8vstup. NAND DIP14
K131LA4 SN74H10N 3x 3vstup. NAND DIP14
K131LN1 SN74H04N 6x invertor DIP14
K131LR1 SN74H50N 2x AND-OR-INVERT DIP14
K131LR3 SN74H53N rozšířit. AND-OR-INVERT DIP14
K131LR4 SN74H55N 4vstup. AND-OR-INVERT DIP14
K131TM2 SN74H74N 2x synchr. klopný obvod D DIP14
KR132RU3A,B 2125 1k x 1bit. stat. NMOS RAM DIP16
KR132RU4A,B 2125A 1k x 1bit. stat. NMOS RAM DIP16
KM132RU5A,B MK2147 4k x 1bit. stat. NMOS RAM DIP18
KR132RU6A,B IMS1400 16k x 1bit. stat. NMOS RAM DIP20
KM132RU8A,B 2148H 1k x 4bit. stat. NMOS RAM DIC18
KM132RU9A,B 2149H 1k x 4bit. rychlá stat. NMOS RAM DIC18
K136TM2 SN54L74S 2x synchr. klopný obvod D DIP14
KR140MA1 LM1496 balanční modulátor/demodulátor DIP14
KR140UD1A,B A702 operační zesilovač DIP14
KR140UD5A CA3030 OZ s nízkým vstup. proudem DIP14
KR140UD6 MC1456 diferenc. OZ DIP8
KR140UD8A,B A740 OZ s vysokým vstup. odporem DIP8
KR140UD9   operační zesilovač  
KR140UD11 LM318H operační zesilovač DIP8
KR140UD1208 A776C operační zesilovač DIP8
K140UD13 A727HC operační zesilovač 8TO5
KR140UD14A LM308 přesný OZ DIP8
K140UD17A OP07E přesný OZ 8TO5
KR140UD20 A747 2x OZ DIP14
KR142EN2A   reg. stabilizátor 12-30 V DIP14
KR142EN5B,G A7806KM stabilizátor napětí 6 V/1.5 A TO220
KR142EN8A,E ESG7808K stabilizátor napětí 8 V/1.5 A TO220
K142EN9A,G A7818K stabilizátor napětí 18 V/1.5 A TO3
K142EP1 LM200 obvod řízení stabil. napětí FPC16
KR143KT1 DG110 2kanál. přepínač s řízením DIP14
K149KT1V   analog. přepínač FPMG14
K155IE4 SN7492N 4bit. čítač do 12 DIP14
K155IE8 SN7497N synchr. program. dělič kmitočtu DIP16
K155IE9 SN74160N synchr. program. BCD čítač DIP16
K155IM1 SN7480N 1bit. úplná sčítačka DIP14
K155IM2 SN7482N 2bit. úplná sčítačka DIP14
K155IP4 SN74182N 4bit. obvod pro urychl. přenosu DIP16
K155IR13 SN74198N 8bit. posuvný obousměr. registr DIP24
K155IR15 SN74173N 4bit. registr D, TS DIP16
K155KP5 SN74152N 8vstup. multiplexer DIP14
K155LA7 SN7422N 2x 4vstup. NAND, OC DIP14
K155LA10 SN7412N 3x 3vstup. NAND, OC DIP14
K155LA11 SN7426N 4x 2vstup. NAND, OC (15 V) DIP14
K155LA18 SN75452N 2x univers. budič sběrnice DIP8
K155LD3   8vstup. expander OR DIP14
K155LE2 SN7423N 2x 4vstup. NOR DIP16
K155LE3 SN7425N 2x 4vstup. NOR DIP14
K155LE4 SN7427N 3x 3vstup. NOR DIP14
K155LE6 SN74128N 4x 2vstup. NOR - 50 ohm. budič DIP14
K155LL1 SN7432N 4x 2vstup. OR DIP14
K155LN5 SN7416N 6x invert. budicí stupeň (15 V) DIP14
K155LN6 SN74366N 6x invert. budicí stupeň, TS DIP16
K155LP8 SN74125N 4x budič sběrnice, TS DIP14
K155LP10 SN74365N 6x budicí stupeň, TS DIP16
K155LP11 SN74367N 6x budicí stupeň, TS DIP16
K155LR4 SN7455N rozšířit. AND-OR-INVERT DIP14
K155PR6 SN74184N převodník BCD/binární, OC DIP16
K155PR7 SN74185N převodník binár./BCD, OC DIP16
K155RU5 F93410C 256x 1bit. TTL RAM s obvody řízení DIP16
K155TL1 SN7413N 2x 4vstup. Schmitt. NAND DIP14
K155TL2 SN7414N 6x Schmitt. invertor DIP14
K155TM5 SN7477N 4x klopný obvod D DIP14
K155TV15 SN74109N 2x klopný obvod JK DIP16
K157DA1   2kanál. amplitud. detektor DIP14
K157CHP1   2kanál. prahový obvod s nap. zesilovačem DIP14
K157CHP2   stabilizátor napětí DIP14
K157UD1   OZ středního výkonu DIP9
K157UD2   2x operační zesilovač DIP14
K157UL1A   2kanál. reprodukční zesilovač DIP14
K157UP1A,B   2kanál. mikrof. zesilovač DIP14
K157UP2A,B   2kanál. mikrof. zesilovač DIP14
K158LA1 SN74L20N 2x 4vstup. NAND DIP14
K158LR1 SN74L50N 2x 2vstup. AND-OR-INVERT DIP14
K158LR4 SN74L55N 2x 4vstup. AND-OR-INVERT DIP14
KR159NT1V   diferenciální zesilovač DIP8
KR168KT2A   4kanálový přepínač DIP14
K170AP3 MMH0026C 2x tvarovač pro řízení paměti PMOS DIP8
K174GF1   generátor s aut. dolaď. kmitočtu DIP14
K174GL2 TEA1020 generátor snímkového rozkladu  
K174CHA3A NE545B omezovač šumu typu DOLBY DIP16
K174CHA12 NE561 vícefunkční obvod pro aut. dolaď. kmitočtu DIP16
K174CHA15 TDA1062 obvod pro FM tuner DIP16
K174CHA16 TDA3521 obvod pro demodul. bar. roz. sig. SECAM DIP28
K174CHA17 TDA3501 videokombinace DIP28
K174CHA19 TDA1093 obvod stab. lad. nap. a AFC pro FM tuner  
K174CHA20 TUA2000 FM tuner do 400 MHz  
K174UN4A,B TAA300 nf zesilovač výkonu DIP12
K174UN9A,B TCA940 nf výk. zesil. s ochr. proti přetížení DIP12
K174UN14 TDA2003 nf výk. zesil. s proud. a tep. ochranou  
K174UN15 TDA2004 nf výk. zesilovač pro stereopřístroje  
K174UN17 TA7688 2kanál. nf zesil. výkonu  
K174UN18 AN7146M 2kanál. nf výk. zesil. pro přen. přijímače  
K174UP1 TBA970 videozesilovač DIP16
K174UR8 TDA2545 obvod pro kvaziparalel. zvuk. kanál  
K176IE3   čítač mod. 6 s dekodérem 7segm. DIP14
K176IE4 CD4026E čítač mod. 10 s dekodérem 7segm. DIP14
K176IE5 CD4033E 15bit. binární čítač DIP14
K176IE8 CD4017E dekad. čítač/dekodér DIP16
K176IE12   binární čítač a dělič kmitočtu DIP16
K176IM1 CD4008E 4bit. úplná sčítačka DIP14
K176IR4 CD4031E 64bit. posuvný registr DIP14
K176KT1 CD4016E 4x analogový spínač DIP14
K176LP11   2x 4vstup. NOR a invertor DIP14
KR185RU5 IM5508MDE 1k x 1bit. stat. TTL RAM DIP16
KM185RU7 93L422DC 1kbit. RAM s náhodným výběrem DIC22
KM185RU8 N8X350F 256x 8bit. rychlá TTL RAM s náh. výběrem DIC22
K190KT1P MEM2009 5kanál. analog. přepínač DIP14
K190KT2P ML160 4kanál. analog. přepínač DIP14
KM193IE1 SP8602A vf dělič kmitočtu s děl. poměrem 2 DIC16
KM193IE2 SP8685A vf dělič kmitočtu s děl. poměrem 10/11 CERD16
KR193IE3 SP8902A vf dělič kmitočtu s děl. poměrem 10/11  
KR193IE4 SP8955A vf dělič kmitočtu s děl. poměrem 32  
KR193IE5 SP8617B vf dělič kmitočtu s děl. poměrem 4  
KR193IE6 SP8772B vf dělič kmitočtu s děl. poměrem 64/256  
KM193IE7A SP8611M vf dělič kmitočtu 2GHz s děl. poměrem 4 DIP16
KM193IE7B SP8619 vf dělič kmitočtu 2GHz s děl. poměrem 4 DIC16
KR193PC1 U264 dělič kmitočtu pro syntezátory kmitočtu DIC16
K249KT1 MOC3021 optoelektr. spín. obvod pro spotř. elektroniku CERD16
K425GG1   generátor pravoúhl. imp. pro spotř. elektroniku  
K427PA1   16bit. násob. D/A převodník  
K500LM101 MC10101 4x 2vstup. NOR/OR DIP16
K500LM102 MC10102 4x NOR/OR DIP16
K500LM105 MC10105 3x NOR/OR DIP16
K500LE106 MC10106 4x NOR DIP16
K500LP107 MC10107 3x EXCLUSIVE NOR/OR DIP16
K500LM109 MC10109 5vstup. NOR/OR, 4vstup. NOR/OR DIP16
K500LL110 MC10110 3x 3vstup. výkonový OR DIP16
K500LE111 MC10111 3x 3vstup. výkonový NOR DIP16
K500LP115 MC10115 4x linkový přijímač DIP16
K500LP116 MC10116 3x dif. linkový přijímač DIP16
K500LK117 MC10117 2x 2,3vstup. OR-AND/OR-AND-INVERT DIP16
K500LS118 MC10118 2x 3vstup. OR-AND DIP16
K500LS119 MC10119 4, 3, 3, 3vstup. OR-AND DIP16
K500LK121 MC10121 OR-AND/OR-AND-INVERT DIP16
K500PU124 MC10124 převodník TTL/ECL DIP16
K500PU125 MC10125 převodník ECL/TTL DIP16
K500LP128 MC10128 vysílač sběrnice DIP16
K500LP129 MC10129 4x přijímač sběrnice DIP16
K500TM130 MC10130 2x klopný obvod D- Latch DIP16
K500TM131 MC10131 2x klopný obvod D- master slave DIP16
K500TM133 MC10133 4x klopný obvod D- Latch DIP16
K500TM134 MC10134 2x multiplexer- Latch DIP16
K500TV135 MC10135 2x klopný obvod JK DIP16
K500IE136 MC10136 4bit. synchr. binární čítač DIP16
K500IE137 MC10137 synchr. dekad. čítač DIP16
K500IR141 MC10141 4bit. posuvný registr DIP16
K500RU148 MC10148 64x 1bit. ECL RAM DIP16
K500RE149 MC10149 256x 4bit. ECL RAM DIP16
K500IE160 MC10160 12bit. obvod kontroly parity DIP16
K500ID161 MC10161 3bit. dekodér (nízká úroveň) DIP16
K500ID162 MC10162 3bit. dekodér (vysoká úroveň) DIP16
K500ID164 MC10164 8kanálový multiplexer DIP16
K500IV165 MC10165 8vstup. kodér DIP16
K500TM173 MC10173 4x 2vstup. multiplexer DIP16
K500KP174 MC10174 2x multiplexer DIP16
K500IP179 MC10179 obvod urychlení přenosu DIP16
K500IM180 MC10180 dvojitá rychlá sčítačka-odečítačka DIP16
K500IP181 MC10181 4bit. ALU DIP24
K500LL210 MC10210 2x 3vstup. rychlý OR DIP16
K500LE211 MC10211 2x 3vstup. rychlý NOR DIP16
K500LP216 MC10216 3x rychlý dif. link. přijímač DIP16
K500TM231 MC10231 2x synchr. obvod D master slave DIP16
K500RU401 F10142 16 x 1bit. ECL RAM DIP16
K500RU410 F95410 256x 1bit. ECL RAM DIP16
K500RU415 F95415 1024 x 1bit. ECL RAM DIP16
K500RT416 F10416DC 1k x 1bit. ECL PROM DIP16
KR507RU1 MK4006P-6 1k x 1bit. dynam. RAM DIP16
KR521SA4 NE527N rychlý komparátor nepětí DIP14
KR525PS2A AD530S analog. násobička DIP14
KR525PS3A,B AD534S vf analogová násobička signálu DIP14
KR531AP3 SN74S240N 8x invert. budič sběrnice, TS DIP20
KR531AP4 SN74S241N 8x budič sběrnice, TS DIP20
KR531GG1 SN74S124N 2x napěťově řízený oscilátor DIP16
KR531CHL1   vícefunkční obvod DIP16
KR531ID7 SN74S138N 3bit. dekodér 3 z 8 DIP16
KR531ID14 SN74S139N 2x 2bit. dekodér 2 ze 4 DIP16
KR531IE10 SN74S161N 4bit. synchr. progr. binární čítač  
KR531IE14 SN74S196N program. dekadický čítač DIP14
KR531IE15 SN74S197N program. 4bit. binár. čítač DIP14
KR531IE16 SN74S168N synchr. obousměr. dekad. čítač DIP16
KR531IE17 SN74S169N synchr. obousměr. bin. čítač DIP16
KR531IK1 AM25S05 rychlá násobička DIP24
KR531IK2 SN74S381N 4bit. ALU DIP24
KR531IP3 SN74S181N 4bit. ALU DIP24
KR531IP4 SN74S182N 4bit. obvod pro urychlení přenosu DIP16
KR531IP5 SN74S280N 9bit. generátor parity DIP14
KR531IR11 SN74S194N 4bit. posuvný registr DIP16
KR531IR12 SN74S195N 4bit. posuvný registr DIP16
KR531IR18 AM25S07 6bit. paralel. registr D DIP16
KR531IR19 AM25S08 4bit. paralel. registr D DIP16
KR531IR20 AM25S09 4bit. 2vstup. registr DIP16
KR531IR21 AM25S10 4bit. posuvný registr DIP16
KR531IR22 SN74S373N 8bit. registr D, TS DIP20
KR531IR23 SN74S374N 8bit. registr D, TS DIP20
KR531IR24 SN74S299N 8bit. univers. posuv. registr DIP20
KR531KP2 SN74S153N 2x 4vstup. selektor-multiplexer DIP16
KR531KP7 SN74S151N 8kanál. multiplexer DIP16
KR531KP11 SN74S257N 4x 2vstup. multiplexer, TS DIP16
KR531KP12 SN74S253N 2x 4vstup. multiplexer, TS  
KR531KP14 SN74S258N 4x 2vstup. multiplexer, invert., TS DIP16
KR531KP15 SN74S251N 8kanál. multiplexer DIP16
KR531LA2 SN74S30N 8vstup. NAND DIP14
KR531LA7 SN74S22N 2x 4vstup. NAND DIP14
KR531LA16 SN74S140N 2x 4vstup. NAND - 50 ohm. budič DIP14
KR531LA19 SN74S134N 12vstup. NAND, TS DIP16
KR531LE1 SN74S02N 4x 2vstup. NOR DIP14
KR531LE7 SN74S260N 2x 5vstup. NOR DIP14
KR531LI1 SN74S08N 4x 2vstup. AND DIP14
KR531LI3 SN74S11N 3x 3vstup. AND DIP14
KR531LL1 SN74S32N 4x 2vstup. OR DIP14
KR531LN2 SN74S05N 6x invertor, OC DIP14
KR531LP5 SN74S86N 4x 2vstup. EXCLUSIVE OR DIP14
KR531LR10 SN74S65N 2x 2,3,4vstup. AND-OR-INVERT, OC DIP14
KR531RU8 SN74S189N 16x 4bit. RAM DIP16
KR531RU9 SN74S289N 16x 4bit. RAM DIP16
KR531RU10 SN74S225N vyrovnávací paměť  
KR531RU11 DM85S68 64bit. asynchr. vyrovnávací paměť  
KR531SP1 SN74S85N 4bit. komparátor DIP16
KR531TL3 SN74S132N 4x 2vstup. Schmitt. NAND DIP14
KR531TM8 SN74S175N 4x klopný obvod D DIP16
KR531TM9 SN74S174N 6x klopný obvod D DIP16
KR531TV10 SN74S113N 2x klopný obvod JK DIP14
KR531TV11 SN74S114N 2x klopný obvod JK DIP14
KM536IR2 3341AMD vyrov. paměť pro akum. a přenos dat DIC22
KM537RU1A MCM146508 1k x 1bit. stat. CMOS RAM DIC16
KM537RU2A,B HM6504-5 4k x 1bit. CMOS RAM DIP22
KM537RU3A,B NMC6504-5 4k x 1bit. CMOS RAM DIP18
KM537RU8A TC5516 2k x 8bit. CMOS RAM DIP24
KM537RU8B MCM5128 2k x 8bit. CMOS RAM DIP24
KM537RU10A HM6516-9 2k x 8bit. CMOS RAM DIP24
K538UN1 LM381 nízkošum. OZ 8TO5
KR541RU1A SN74S401 4k x 1bit. stat. RAM DIP18
KR544UD1A A740C OZ se vstupem JFET DIP8
K548UN1A LM381 2kanál. nízkošumový zesilovač DIP14
K555AG3 SN74LS123N 2x monostabilní multivibrátor DIP16
K555AP3 SN74LS240N 8x invert. budič sběrnice DIP20
K555AP4 SN74LS241N 8x budič sběrnice DIP20
K555AP5 SN74LS244N 8x budič sběrnice DIP20
K555AP6 SN74LS245N 8x vysílač/přijímač sběrnice DIP20
K555IV1 SN74LS148N binární prioritní kodér 8bit. DIP16
K555IV3 SN74LS147N dekadický/BCD prior. kodér DIP16
K555ID4 SN74LS155N 2x 2bit. binární dekodér (2 ze 4) DIP16
K555ID5 SN74LS156N 2x 2bit. bin. dekodér/demultiplexer DIP16
K555ID7 SN74LS138N 3bit. dekodér 3 z 8 DIP16
K555ID10 SN74LS145N dekodér BCD/dekad. se spínači DIP16
K555ID18 SN74LS247N dekodér BCD/7 segm. displ. a budič DIP16
K555IE2 SN74LS90N dekadický čítač DIP14
K555IE5 SN74LS93N 4bit. binární čítač DIP14
K555IE6 SN74LS192N synchr. obousměr. dekad. čítač DIP16
K555IE7 SN74LS193N 4bit. synchr. obousměr. binární čítač DIP16
K555IE10 SN74LS161N 4bit. synchr. program. binární čítač DIP16
K555IE13 SN74LS191N synchr. obousměr. binární čítač DIP16
K555IE14 SN74LS196N program. dekadický čítač DIP14
K555IE15 SN74LS197N 4bit. program. binární čítač DIP14
K555IE18 SN74LS163N 4bit. synchr. binární čítač DIP16
K555IE19 SN74LS393N 2x 4bit. binární čítač DIP16
K555IM5 SN74LS183N 2x 1bit. úplná sčítačka DIP14
K555IM6 SN74LS283N 4bit. úplná sčítačka DIP16
K555IP3 SN74LS181N 4bit. ALU DIP24
K555IP5 SN74LS280N 9bit. generátor parity DIP14
K555IP6 SN74LS242N 4bit. přijímač/vysílač sběrnice DIP14
K555IP7 SN74LS243N 4bit. přijímač/vysílač sběrnice DIP14
K555IP8 SN74LS261N násobička 2bit. x 4bit. DIP16
K555IP9 SN74LS384N násobička 8bit. x 8bit. DIP16
K555IR8 SN74LS164N synchr. 8bit. posuv. registr s nul. DIP16
K555IR9 SN74LS165N 8bit. posuvný registr DIP16
K555IR10 SN74LS166N synchr. 8bit. posuv. registr s nul. DIP16
K555IR11A SN74LS194N 4bit. posuvný registr DIP16
K555IR15 SN74LS173N 4bit. registr D, TS DIP16
K555IR16 SN74LS295N 4bit. posuvný registr DIP14
K555IR22 SN74LS373N 8bit. registr D, TS DIP20
K555IR23 SN74LS374N 8bit. registr D, TS DIP20
K555IR26 SN74LS670N 16bit. paměť, registr, TS DIP16
K555IR27 SN74LS377N 8bit. registr D DIP20
K555IR30 SN74LS259N 8bit. adres. registr typu Latch DIP16
K555IR32 SN74LS170N 16bit. registr paměti DIP16
K555KP2 SN74LS153N 2x 4vstup. multiplexer DIP16
K555KP7 SN74LS151N 8bit. multiplexer DIP16
K555KP11 SN74LS257N 4x 2vstup. multiplexer, TS DIP16
K555KP12 SN74LS253N 2x 4vstup. multiplexer, TS DIP16
K555KP13 SN74LS298N 4x 2vstup. multiplexer s pamětí DIP16
K555KP14 SN74LS258N 4x 2vstup. multiplexer, invert., TS DIP16
K555KP15 SN74LS251N 8kanál. multiplexer, TS DIP16
K555KP16 SN74LS157N 4x 2vstup. multiplexer DIP16
K555LA1 SN74LS20N 2x 4vstup. NAND DIP14
K555LA2 SN74LS30N 8vstup. NAND DIP14
K555LA3 SN74LS00N 4x 2vstup. NAND DIP14
K555LA4 SN74LS10N 3x 3vstup. NAND DIP14
K555LA6 SN74LS40N 2x 4vstup. výkon. NAND DIP14
K555LA7 SN74LS22N 2x 4vstup. NAND DIP14
K555LA9 SN74LS03N 4x 2vstup. NAND, OC DIP14
K555LA10 SN74LS12N 3x 3vstup. NAND, OC DIP14
K555LA12 SN74LS37N 4x 2vstup. výkon. NAND DIP14
K555LA13 SN74LS38N 4x 2vstup. výkon. NAND, OC DIP14
K555LE1 SN74LS02N 4x 2vstup. NOR DIP14
K555LE4 SN74LS27N 3x 3vstup. NOR DIP14
K555LI1 SN74LS08N 4x 2vstup. AND DIP14
K555LI2 SN74LS09N 4x 2vstup. AND, OC DIP14
K555LI3 SN74LS11N 3x 3vstup. AND DIP14
K555LI4 SN74LS15N 3x 3vstup. AND, OC DIP14
K555LI6 SN74LS21N 2x 4vstup. AND DIP14
K555LL1 SN74LS32N 4x 2vstup. OR DIP14
K555LL3 SN74LS136N 4x 2vstup. EXCLUSIVE OR DIP14
K555LN1 SN74LS04N 6x invertor DIP14
K555LN2 SN74LS05N 6x invertor, OC DIP14
K555LP5 SN74LS86N 4x 2vstup. EXCLUSIVE OR DIP14
K555LP8 SN74LS125N 4x řadič sběrnice, TS DIP14
K555LP12 SN74LS266N 4x 2vstup. EXCLUSIVE NOR  
K555LR4 SN74LS55N rozšířit. AND-OR-INVERT DIP14
K555LR11 SN74LS51N 2x AND-OR-INVERT DIP14
K555LR13 SN74LS54N hradlo AND-OR-INVERT DIP14
K555SP1 SN74LS85N 4bit. komparátor DIP16
K555TL2 SN74LS14N 6x Schmitt. invertor DIP14
K555TM2 SN74LS74N 2x klopný obvod D DIP14
K555TM7 SN74LS75N 4x střadač DIP16
K555TM8 SN74LS175N 4x klopný obvod D DIP16
K555TM9 SN74LS174 6x klopný obvod D DIP16
K555TR2 SN74LS279N 4x klopný obvod RS DIP16
K555TV6 SN74LS107N 2x klopný obvod JK DIP14
K555TV9 SN74LS112N 2x klopný obvod JK DIP16
K555VŽ1 SN74LS630N 16bit. paral. detektor chyb, TS DIP28
KR556RT1 N82S101 program. logické pole DIP28
KR556RT4 I3601 1k, 256x 4bit. rychlá TTL PROM, OC DIP16
KR556RT5 I3604 4k, 512x 8bit. TTL PROM, OC DIP24
KR556RT11 93427C 1k, 256x 4bit. TTL PROM, TS DIP16
KR556RT12 N82S136 4k, 1k x 4bit. rychlá TTL PROM, OC DIP18
KR556RT13 N82S137 4k, 1k x 4bit. rychlá TTL PROM, TS DIP18
KR556RT14 DM87S185 8k, 2k x 4bit. PROM, TS DIP18
KR556RT17 3624A 4k, 512x 8bit. PROM, TS DIP24
KR556RT18 HM76161-5 2k x 8bit. PROM  
KR558RR1 BOPAM6000 2k, 256x 8bit. elektr. program. PROM FP24
KR558CHP2 SAA1095 PROM pro synt. kmit. pro kan. voliče TVP DIP16
KR559IP1 DS8640 4násobný vysílač spol. sběrnice DIP16
KR559IP2 DS8881 4násobný vysílač spol. sběrnice DIP16
KR559IP4 N8T23 vysílač sběrnice DIP16
KR559IP5 N8T24 přijímač sběrnice DIP16
KR559IP6 MC3440A 4kanál. přijímač/vysílač DIP16
KR559IP7 N8T24 přijímač sběrnice DIP16
KR559IP11 AM26LS32A 4bit. přijímač sběrnice  
KM559VN2 DC013 obvod řízení přerušení kanálu  
K561ID1 CD4028AE dekodér BCD/1 z 10 DIP16
K561IE8 CD4017AE dekadický čítač - dekodér DIP16
K561IE9 CD4022AE čítač/dělič 8 DIP16
K561IE10 MC14520ACP 2x synchr. binární čítač DIP16
K561IE11 MC14516ACP binární obousměr. čítač DIP16
K561IE14 CD4029AE nastav. bin./dekad. obousměr. čítač DIP16
K561IE15A,B CD4059AE program. čítač/dělič DIP24
K561IE16 CD4020AE 14stup. bin. čítač DIP16
K561IE19 CD4018AE program. čítač/dělič pro N = 2...10 DIP16
K561IM1 CD4008AE 4bit. úplná sčítačka DIP16
K561IP2 MC14585ACP 4bit. komparátor DIP16
K561IP3 MC14581ACP 4bit. ALU  
K561IP4 MC14582ACP obvod urychlení přenosu  
K561IP5 MC14554ACP 2x 2bit. paralel. binární násobička DIP16
K561IR2 CD4015AE 2x 4bit. statický posuvný registr DIP16
K561IR6 CD4034AE 8bit. univerzál. registr sběrnice DIP24
K561IR9 CD4035AE 4bit. posuvný registr DIP16
K561IR11 MC14580ACP 4x 4bit. registr (funkční analog) DIP24
K561IR12 MC14580ACP 4x 4bit. registr DIP24
K561KP1 CD4052AE dvojitý 4kanál. analog. multiplexer DIP16
K561KP2 CD4051AE 8kanál. analog. multiplexer DIP16
K561KT3 CD4066AE 4x obousměr. analog. přepínač DIP14
K561LA7 CD4011AE 4x 2vstup. NAND DIP14
K561LA8 CD4012AE 2x 4vstup. NAND DIP14
K561LA9 CD4023AE 3x 3vstup. NAND DIP14
K561LE5 CD4001AE 4x 2vstup. NOR DIP14
K561LE6 CD4002AE 2x 4vstup. NOR DIP14
K561LE10 CD4025AE 3x 3vstup. NOR DIP14
K561LN1 MC14502ACP 6x strobovaný invertor DIP16
K561LN2 CD4069AR 6x budič invert. DIP14
K561LN3 PD4503BC 6x neinvert. odděl. stupeň, TS DIP16
K561LP2 CD4030AE 4x EXCLUSIVE OR DIP14
K561LP13   3x 3vstup. major. log. prvky DIP14
K561LS2 CD4019AE 4x AND-OR selektor DIP16
K561PU4 CD4050AE 6x budič neinvert. DIP16
K561RU2A,B CD4061AE 256bit. RAM s řízením DIP16
K561SA1 MC14531AE 12bit. porovnávací obvod DIP16
K561TL1 CD4093AE 4x 2vstup. Schmitt. NAND DIP14
K561TM2 CD4013AE 2x klopný obvod D DIP14
K561TM3 CD4042AE 4x klopný obvod D DIP16
K561TR2 CD4043AE 4x klopný obvod RS DIP16
K561TV1 CD4027AE 2x klopný obvod JK DIP16
KR565RU1A I2107A 4k x 1bit. dynam. NMOS RAM DIP22
K565RU3G MK4116-4 16k x 1bit. dynam. NMOS RAM DIC16
K565RU5 MCM6665 64k x 1bit. dynam. NMOS RAM DIC16
KR565RU6G I2118-7 16k x 1bit. dynam. NMOS RAM DIP16
K565RU7 HM50256 256k x 1bit. dynam. NMOS RAM  
KR572PA1 AD7520 10bit. D/A převodník DIP16
K572PA2A AD7522 12bit. D/A převodník FP48
KR572PV2A ICL7107 3.5 míst. A/D převodník s výst. LED  
K573RF3   32k, 4k x 8bit. UV EPROM DIC24
K573RF4 I2764 64k, 8k x 8bit. UV EPROM DIC28
K573RT4   64k, 8k x 8bit. NMOS PROM  
K573RF5 I2716 16k, 2k x 8bit. UV EPROM DIC24
K573RT5   16k, 2k x 8bit. NMOS PROM  
KR580VG18 8218 kontrolér sběrnice DIP28
KR580VK38 8238 systém. kontrolér DIP28
KR580VI53 8253A program. čas. obvod DIP24
KR580VT57 8257A program. řadič DMA DIP40
KR580VN59 8259 program. řadič přerušení DIP28
KR580VG75 8275 interface displeje DIP40
KR580VV79 8279 interface klávesnice DIP40
KR580VK91A 8291A obvod talker/listener sběrnice IMS 2 DIP40
KR580VG92 8292 řadič systém. sběrnice IMS 2 DIP40
KR580VA93 8293 přij./vysílač sběrnice IMS 2 DIP28
KR581IK1A CP1621 centrální procesor. jednotka FP48
KR581IK2A CP1611 obvod řízení pro vedení operací FP48
KR581RU1A CP1631-07 paměť mikroprogramu FP48
KR581RU2A CP1631-10 paměť mikroinstr. pro říz. probíh. operací FP48
KR581RU4A MK4116-2 16k x 1bit. dynam. NMOS RAM DIP16
KR582IK1   4bit. paralel. mikroprocesor FP48
K586VE2 I2920 1čip. 16bit. mikropoč. s D/A a A/D přev. FPC64
KR588VG2   CMOS řadič pam. pro mikroproc. KR588 DIP18
KR590KN1 3705 8kanál. přepínač s dekodérem DIP16
KR590KN2 HI1800A-5 4kanál. MOS spínač s řízením DIP16
KR590KT1 AD7519 analog. přepínač DIP16
K591KN1 MI-6-8752 16kanál. přepínač s řízením DIC32
K594PA1 AD562 D/A převodník 12bit. FPC24
KR597SA1 AM685M komparátor napětí s ECL výstupem CERD16
KR597SA2 AM686M napěťový komparátor CERD16
K599LK1   AND-OR-INVERT s rozšířením DIP14
KR1005CHA4 AN6310 obvod záznamu videosignálu DIP24
KR1005CHA5 AN6332 obvod reprodukce jasového signálu DIP28
KR1005CHA6 AN6360 obvod pro zpracování barevného signálu DIP18
KR1005CHA7 AN6362 vícefunkční obvod pro magnetoskopy DIP18
KR1005CHA9 AN6406G obvod řízení motoru pro magnetoskopy  
KR1005PS1 AN6371 tvarovač refer. kmitočtu DIP16
KR1005PC2 AN6342 tvarovací obv. snímk. kmitočtu SIP7
KR1005PC3-1   dělič kmitočtu s děl. poměrem 218  
KR1005I1 MN1435 program. časovač 4bit. pro magnetoskop DIP40
KR1005VŽ1 AY5-9151A obvod pro tlačít. telef. přístroj DIP22
KR1008VŽ2 S5262 obvod pro tlačít. telef. přístroj QUIP48
KR1008VŽ3 SAA6002 obvod pro tlačít. telef. přístroj QUIP48
KR1010KT1 SN75494 obvod pro výkon. spín. stupeň DIP16
KR1015CHK3 PD2819C obvod pro syntezátor kmitočtu v TVP DIP18
KR1021CHA1 TDA2582 obv. pro řízení spol. bloku napájení  
KR1021CHA2 TDA2578A generátor řádk. rozkladu pro TVP  
KR1021CHA3 TDA3591 transkodér SECAM/PAL pro TVP  
KR1021CHA4 TDA3562A dekodér PAL/NTSC  
KR1021UR1 TDA3541 mf zesilovač a demodul. pro PNP tunery  
KR1023CHA1A M5172L obvod řízení otáček ss motorů  
KR1100SK3 CH1144 vícefunkční obvod  
K1102AP2 SN75113 dvojitý tvarovač signálu DIP8
K1102AP5 SN75430 periferní budič DIP14
K1102AP6 SN75431 periferní budič DIP8
K1102AP7 SN75432 periferní budič DIP8
K1102AP8 SN75433 periferní budič DIP8
K1102AP9 SN75434 2x 2vstup. NOR budič periferie DIP8
K1102AP10 SN75460 obvod pro rychlé log. obvody řízení DIP14
K1102AP11 SN75461 obvod pro rychlé log. obvody řízení DIP8
K1102AP12 SN75462 obvod pro rychlé log. obvody řízení DIP8
K1102AP13 SN75463 obvod pro rychlé log. obvody řízení DIP8
K1102AP14 SN75464 obvod pro rychlé log. obvody řízení DIP8
K1107PV1 TDC1014J rychlý 6bit. A/D převodník QUIC48
K1107PV2 TDC1007J 6bit. A/D přev. s frekv. kvant. do 200 MHz DIC64
K1107PV3A SDA5010 6bit. A/D převodník DIC16
K1107PV3B SDA6020 6bit. A/D převodník DIC16
K1108PA1A,B HI562 12bit. D/A převodník DIC24
KR1108PP1A,B VFC-32KP přesný převodník D/A DIP14
K1109KN4A,B DI512 obvod pro říz. plyn. indik. panelů DIP16
K1109KT3 ULN2074B 4x výkonnový budič DIP16
K1109KT4A,B UND2841B obvod pro říz. plyn. matic. znak. indik. DIP16
K1109KT20 ULN2001A 7x darlington, 50V DIP16
K1109KT21 ULN2002A 7x darlington, 50V DIP16
K1109KT22 ULN2003A 7x darlington, 50V DIP16
K1109KT23 ULN2004A 7x darlington, 50V DIP16
K1109KT24 ULN2005A 7x darlington, 50V DIP16
K1109KT61 ULN2801A výkon. spín. obvod  
K1109KT62 ULN2802A výkon. spín. obvod  
K1109KT63 ULN2803A výkon. spín. obvod  
K1109KT64 ULN2804A výkon. spín. obvod  
K1109KT65 ULN2805A výkon. spín. obvod  
K1113PV1A,B AD571 A/D převodník 10bit. DIC18
K1118PA1 MC10318 velmi rychlý D/A převodník  
K1401UD1 LM2900 4x operační zesilovač CERD14
K1401UD2A,B LM124D 4x operační zesilovač CERD14
K1401UD3 TDB0146DP program. OZ CERD14
KR1407UD1 HA2535 nízkošum. širokopásm. OZ DIP8
KR1407UD4 TAB1042 nízkonapěť. nízkošum. OZ pro sp. elektroniku SOP
KR1408UD1 LM343 vysokonapěť. OZ DIP14
K1409UD1A CA3140 BiMOS operační zesilovač 8TO5
KM1414UL1 LH3710 zázn. a reprod. zesil. s přepínáním  
K1500LP107 100107 5x EXCLUSIVE OR/NOR FPCG24
K1500LK118 100118 5, 4, 4, 4, 2vstup. AND-OR-INVERT  
K1500TM131 100131 3x klopný obvod D FPCG24
K1500IR141 100141 8bit. univerz. posuvný registr FPCG24
K1500IR150 100150 6bit. registr FPCG24
K1500IR151 100151 6bit. registr ochrany FPCG24
K1500KP155 100155 4x 2vstup. multiplexer FPCG24
K1500RU470A 100470 4k x 1bit. ECL RAM CERD18
KR1506CHL1 SAA1250 obvod infračerv. dálk. ovládání DIP24
KR1506CHL2 SAA1251 obvod infračerv. dálk. ovládání DIP24
KR1507IE1   dělič kmitočtu s říz. děl. poměrem DIP8
KA1508CHL1 CX775 obv. pro autom. vyhl. a paměť 14 stanic  
KA1508CHL2 CX775 obv. pro autom. vyhl. a paměť 14 stanic  
KA1508CHL3 CX775 stabilizátor otáček bezkom. motorů  
K1517IR1   TTL-S obvod ortogonál. paměti FPC24
K1518VŽ1 TDC1010J 16bit. násobič-srřadač DIC64
KR1531IR11 74F194 4bit. posuvný registr DIP16
KR1531LA1 74F20 2x 4vstup. NAND DIP14
KR1531LA3 74F00 4x 2vstup. NAND DIP14
KR1531LA4 74F10 3x 3vstup. NAND DIP14
KR1531LE1 74F02 4x 2vstup. NOR DIP14
KR1531LI1 74F08 4x 2vstup. AND DIP14
KR1531LI3 74F11 3x 3vstup. AND DIP14
KR1531LL1 74F32 4x 2vstup. OR DIP14
KR1531LN1 74F04 6x invertor DIP14
KR1531TM8 74F175 4x klopný obvod D DIP16
KR1531TM9 74F174 6x klopný obvod D DIP16
KR1561AG1 CD4098BE 2x monostabilní multivibrátor DIP16
KR1561ID7 MC14556B demultiplexer s přep. výstupu DIP16
KR1561KP4 MC14519BP 4bit. selektor OR DIP16
KR1561LA9 CD4023BE 3x 3vstup. NAND DIP14
KR1561LE10 CD4025BE 3x 3vstup. NOR DIP14
KR1561LI2 CD4081BE 4x 2vstup. AND DIP14
KR1561PR1 MC14551B 8bit. převodník sér./paral.  
KR1561PU4 MC14512B 8kanál. selektor dat  
KR1561TL1 CD4093BE 4x 2vstup. Schmitt. NAND DIP14
KR1601RR1 ER2401 1k x 4bit. EEPROM (funkční analog) DIP24
KM1609RR1 2816 16k EEPROM DIC24
KM1609RR2A I2864 64k EEPROM  
KR1611RR1   64k EEPROM  
K1800VA4 MC10804 obvod řady ECL CERD16
K1800VA7 MC10807 obvod řady ECL CERD16
KM1801VM2 T11 16bit. 1čip. rychlý mikroprocesor DIC40
KR1801RE2 MK3600 64k ROM DIP24
KR1802IM1 54S181 4vstup. sumátor pro zprac. signálu QUIP48
KR1802VR3 PY8HJ1 násobička 8x8 QUIP42
KM1802VR4 PY12HJM 12bit. násobička DIC64
KM1802VR5 PY16HJM 16bit. násobička DIC64
KM1804GG1 AM2925DC hodin. obvod pro rychlé mikroprocesory DIC24
KM1804IR1 AM2918DC 4bit. paralel. registr DIC16
KM1804IR2 AM2920DC 8bit. registr pro mikro a minipočítače DIC22
KM1804IR3 AM2950DC 8bit. obousměr. paralel. registr DIC28
KM1804VA1 AM2905DC 4bit. přijímač/vysílač DIC24
KM1804VA2 AM2908DC 4bit. přijímač/vysílač DIC20
KM1804VA3 AM2916ADC 4bit. přij./vysílač s interf. logikou DIC24
KM1804VN1 AM2914DC vektorový prioritní přerušovač DIC40
KM1804VR1 AM2902DC obvod urychlení přenosu DIC16
KM1804VR2 AM2904DC řídicí jednotka stavu a posunu DIC40
KM1804VR3 AM2913DC obvod rozšíř. priorit. přerušení DIC20
KM1804VS1 AM2901DC 4bit. řez ALU DIC40
KM1804VS2 AM2903DC 4bit. řez ALU DIC48
KM1804VT1 AM2964DC kontrolér DRAM do 64k  
KM1804VT3 AM2966DC ovládání DRAM  
KM1804VU1 AM2909DC řadič mikroprogramu DIC28
KM1804VU2 AM2911DC řadič mikroprogramu DIC28
KM1804VU3 AM29811ADC řadič následující adresy DIC16
KM1804VU4 AM2910DC řadič mikroprogramu DIC40
KM1804VU5 AM2930DC obvod říz. adresy program. paměti DIC28
KM1804VŽ1 AM2960DC 16bit. obvod pro korekci chyb DIC48
KM1804VŽ2 AM2961DC obvod pro kontrolu chyb  
KA1808IR1 CANON 8bit. registr mikroinstrukcí FP20
KA1808VM1 CANON 8bit. mikroprocesor FP22
KA1808VU1   obvod mikroprogr. říz. 7segm. displeje FP22
KA1808VU2 J135 obv. mikropr. říz. 2řádk. indik. LED FP22
KA1808VV1   řízení režimu expozice ve fotopřístrojích FP20
KA1808VV2   obvod interface pro fotopřístroje FP14
KM1810VM86 8086 16bit. HMOS mikroprocesor DIC40
KM1810VM88 8088 8/16bit. mikroprocesor (5MHz)  
KM1810VM89 8089 8x 16bit. procesor vstup/výstup  
KR1810VN59A 8259A program. řadič přerušení  
KR1810GF84 8284 hodin. obvod a tvarovač DIP18
KR1810VG88 8288 systém. kontrolér DIP20
KR1810VB89 8289 kontrolér sběrnice DIP20
KN1811VM1 DEC302F obv. zprac. dat. centr. procesoru LCC40
KN1811VU1 DEC303D obvod řízení centr. procesoru LCC40
KN1811VU2 DEC303D obvod realizace oper. s poh. čárkou LCC40
KN1811VU3 DEC303D obv. mikroprogr. říz. s rozšíř. instr. LCC40
KN1811VT1 DEC304E obv. říz. paměti centr. procesoru  
KR1814VE2 TMS1000NL 1čip. mikropočítač DIP24
KM1816VE39 I8039 1čipový mikropočítač  
KM1816VE48 I8748 8bit. 1čip. mikropočítač DIC40
A224D TBA120T FM mf zesilovač a demodulátor  
A232D TDA2532 obvod matice RGB  
A302D TCA345A napěťově řízený prahový spínač  
A3501D TDA3501 videokombinace  
B165H, V L165H, V Výkonový OZ 3.5A, vnitřní kompenzace  
B177D A776PC programovatelný OZ, vnější kompenzace  
B222D   dvojitý symetrický směšovač  
B308D TAA970 mikrofonní zesilovač pro piezoel. vložku  
B315D, E, K Q2T2222 tranzistorové pole 4x NPN (15V)  
B318D   mikrof. zesil. pro piezoel. vložku, aut. reg.  
B325F, E, K Q2T2222 tranzistorové pole 4x NPN (25V)  
B331G WC301G zesilovač pro akust. protézu (flat pack)  
B340D   tranzistorové pole 4x NPN (135MHz)  
B341D   tranzistorové pole 4x NPN, nízký šum  
B342D   tranzistorové pole 4x NPN  
B360D, E, K TPQ2222 tranzistorové pole 4x NPN (60V)  
B380D, E, K TPQ3725 tranzistorové pole 4x NPN (80V)  
B391D   regulátor elektr. komut. ss motorků  
B461G SAS261S4 magnet. ovlád. bezkontaktní spínač (10V)  
B462D SAS261 magnet. ovlád. bezkontaktní spínač (20V)  
B584D AD584 přes. napěť. reference 2.5V - 5V - 7.5V - 10V  
B611D TCA611A OZ, bez komp., Darling. vstup, TTL výstup  
B615D TCA615A OZ, bez komp., Darling. vstup, TTL výstup  
B621D TCA621A OZ, bez komp., TTL výstup  
B625D TCA625A OZ, bez komp., TTL výstup  
B631D TCA631A OZ, ext. komp., Darling. vstup a výstup  
B635D TCA635A OZ, ext. komp., Darling. vstup a výstup  
B654D SN28654 obvod pro ovládání servomotoru  
B721D   4x přesný zdroj proudu pro D/A převodník  
B761D TAA761A OZ, ext. komp., Darling. výstup  
B765D TAA765A OZ, ext. komp., Darling. výstup  
B861D TAA861A OZ, ext. komp., Darling. výstup  
B865D TAA865A OZ, ext. komp., Darling. výstup  
B2600D   obvod pro řízení spínaných zdrojů  
B2761D TAA2761A 2x OZ, int. komp., Darling. výstup  
B2765D TAA2765A 2x OZ, int. komp., Darling. výstup  
B4761D TAA4761A 4x OZ, int. komp., Darling. výstup  
B4765D TAA4765A 4x OZ, int. komp., Darling. výstup  
B4803D ULN2823A 8x Darling. tranzistor. pole  
C500D TL500CN 14bit. analogový procesor  
C501D TL501CN 11bit. analogový procesor  
C502D TL502CN BCD/7segm. digit. procesor 4 1/2 míst.  
C504D   14bit. digitální procesor  
C560C   8bit. D/A převodník  
C5650D   D/A převodník 10bit.  
C5658D   D/A převodník 8bit.  
C570C AD570 A/D převodník 8bit.  
C7136D ICL7136 3 1/2 míst. A/D převodník pro měř. přístroje  
D356D   časovací řídící obvod  
D395D   řídící obvod pro krokové motory  
D410D SAA1029 3x 2, 3, 4vstup. budič AND  
D461D SN75461N 2x budič pro řízení paměti MOS  
D492D SN75492N 6x budič indikátoru  
D716X   řídicí obvod pro hlavy tepel. tiskáren  
DL000D SN74LS00N 4x 2vstup. NAND  
DL002N SN74LS02N 4x 2vstup. NOR  
DL003D SN74LS03N 4x 2vstup. NAND, OC  
DL004D SN74LS04N 6x invertor  
DL008D SN74LS08N 4x 2vstup. AND  
DL010D SN74LS10N 3x 3vstup. NAND  
DL011D SN74LS11N 3x 3vstup. AND  
DL014D SN74LS14N 6x Schmitt. invertor  
DL020D SN74LS20N 2x 4vstup. NAND  
DL021D SN74LS21N 2x 4vstup. AND  
DL030D SN74LS30N 8vstup. NAND  
DL032D SN74LS32N 4x 2vstup. OR  
DL037D SN74LS37N 4x 2vstup. výkon. NAND  
DL038D SN74LS38N 4x 2vstup. výkon. NAND, OC  
DL040D SN74LS40N 2x 4vstup. výkon. NAND  
DL051D SN74LS51N 2x AND-OR-INVERT  
DL074D SN74LS74N 2x klopný obvod D  
DL086D SN74LS86N 4x 2vstup. EXCLUSIVE-OR  
DL090D SN74LS90N dekadický čítač  
DL093D SN74LS93N 4bit. binární čítač  
DL112D SN74LS112N 2x klopný obvod JK  
DL123D SN74LS123N 2x monostabilní multivibrátor  
DL132D SN74LS132N 4x 2vstup. Schmitt. NAND  
DL155D SN74LS155N 2x 2bit. binární dekodér/demultiplexer  
DL164D SN74LS164N 8bit. posuvný registr  
DL175D SN74LS175N 4x klopný obvod D  
DL192D SN74LS192N synchr. program. obousměrný čítač BCD  
DL193D SN74LS193N synchr. progr. obousměr. 4bit. binární čítač  
DL194D SN74LS194N 4bit. posuvný registr  
DL251D SN74LS251N 8kanál. multiplexer, TS  
DL253D SN74LS253N 2x 4vstup. multiplexer, TS  
DL257D SN74LS257N 4x 2vstup. multiplexer, TS  
DL259D SN74LS259N adresovatelný 8bit. střadač  
DL295D SN74LS295N 4bit. posuvný registr, TS  
Dl299D SN74LS299N 8bit. univerzální registr, TS  
DL374D SN74LS374N 8bit. registr D, TS  
DL540D SN74LS540N 8bit. budič sběrnice, invert.  
DL541D SN74LS541N 8bit. budič sběrnice, neinvert.  
DL2631D AM26LS31PC 4x vysílač vedení  
DL2632D AM26LS32PC 4x vysílač vedení  
DL8121D AmZ8121 8bit. komparátor  
DL8127D AmZ8127 systém. budič hodin  
E310D   obvod pro automobilové blikače  
E312D   3x AND budič, TS  
E345D FZL135S výkonový budič s otevř. emitor. výstupem  
U125D   4dekádový obousměrný čítač  
U126D   obvod čítače pro servisní multimetry  
U130X IT3760A-AS obvod pro pánské hodinky, LCD  
U131G TC8208AF-AS obvod pro budíky, LCD  
U132X IT3812A-AS obvod pro dámské hodinky , LCD  
U214D   1k x 4bit. stat. NMOS RAM, TS  
U215D 2115 1k x 1bit. stat. RAM, OC  
U225D 2125 1k x 1bit. stat. RAM, TS  
U552C 1702A 256x 8bit. UV EPROM  
U713D AY-5-9151A obvod pro tlačítkovou volbu  
U714D   obvod pro řízení matice LCD  
U804D   6x analogová paměť a D/A převodník  
U830C   8bit. procesor. obvod pro mikropočítače  
U834C   interface sběrnice pro mikropočítače  
UA880D Z80A-CPU centrální procesor. jednotka 4 MHz  
UA855D Z80A-PIO paralel. vstup/výstup  
UA8560D Z80A-SIO sériový vstup/výstup  
UA8561D   sériový vstup/výstup  
UA8563D Z80A-DART sér. vstup/výstup pro asynchr. provoz  
UA857D Z80A-CTC časovací obvod  
UA858D Z80A-DMA obvod pro přímý přístup do paměti  
UB880D Z80A-CPU centrální procesor. jednotka 2.5 MHz  
UB855D Z80A-PIO paralel. vstup/výstup  
UB8560D Z80A-SIO sériový vstup/výstup  
UB8561D   sériový vstup/výstup  
UB8563D Z80A-DART sériový vstup/výstup pro asynchr. provoz  
UB857D Z80A-CTC časovací obvod  
UB858D Z80A-DMA obvod pro přímý přístup do paměti  
U1001D   nízkokmit. filtr pro přenos akust. signálu  
U1011D   kodér/dekodér PCM  
U1021D   časové řízení přenosu 4 kanálů  
U1056D SAA1056 PLL syntetizér  
U1158D   dělič s poměrem 32/33 do 125 MHz  
U1331G   obvod pro spínací hodiny  
U2148D 2148H 1k x 4bit. stat. RAM  
U2164D   64k x 1bit. dynam. RAM  
U2364D 2364 8k x 8bit. stat. ROM, progr. maskou  
U2616D 2616 2k x 8bit. stat. PROM, progr. výrobcem  
U2716C 2716 2k x 8bit. UV EPROM  
U2732C 2732 4k x 8bit. UV EPROM  
U2764C30 2764-3 8k x 8bit. UV EPROM  
U6264D   8k x 8bit. stat. CMOS RAM  
UL7211D ICM7211AMIPL obv. pro řízení 4míst. 7segm. displeje LCD  
UP7211D ICM7211AIPL obv. pro řízení 4míst. 7segm. displeje LCD  
U7660DC ICL7660 DC/DC převodník napětí  
UB8001C Z8001-CPU 16bit. mikroprocesor  
UB8002D Z8002-CPU 16bit. mikroprocesor  
UB8010C Z8010-MMU obvod řízení paměti  
UB8030DC Z8030PS sér. kontrolér přenosu  
UB8032C   obvod pro 16bit. aritmetiku  
UB8036DC Z8036PS kontrolér vstup/výstup  
UB8047PB   1čip. 4bit. CMOS mikropočítač  
UB8246P   256x 4bit. CMOS RAM pro U8047  
UB8272D08   řadič floppy disku (8")  
UB8272D04   řadič floppy disku (5.25")  
UB82530DC 82530 sériový kontrolér přenosu  
UB82536DC Z8536PS kontrolér vstup/výstup  
UL8611DC Z8611 1čip. mikropočítač  
UB8820M Z8602 1čip. mikropočítač, vývojová verze  
UB8821M Z8602 1čip. mikropočítač, vývojová verze  
UB8830D   1čip. mikropočítač, Basic interpreter  
UB8831D   1čip. mikropočítač, Basic interpreter  
UB8840D Z8612 1čip. mikropočítač, vývojová verze  
UB8841M Z8612 1čip. mikropočítač, vývojová verze  
UB8860M Z8682 1čip. mikropočítač  
UB8861M Z8682 1čip. mikropočítač  
U82720D   kontrolér graf. displeje  
U74HCT00DK PC74HCT00 4x 2vstup. NAND  
U74HCT02DK PC74HCT02 4x 2vstup. NOR  
U74HCT03DK PC74HCT03 4x 2vstup. NAND, OC  
U74HCT04DK PC74HCT04 6x invertor  
U74HCT08DK PC74HCT08 4x 2vstup. AND  
U74HCT10DK PC74HCT10 3x 3vstup. NAND  
U74HCT11DK PC74HCT11 3x 3vstup. AND  
U74HCT20DK PC74HCT20 2x 4vstup. NAND  
U74HCT21DK PC74HCT21 2x 4vstup. AND  
U74HCT32DK PC74HCT32 4x 2vstup. OR  
U74HCT74DK PC74HCT74 2x klopný obvod D  
U74HCT86DK PC74HCT86 4x 2vstup. EXCLUSIVE-OR  
U74HCT138DK PC74HCT138 dekodér 3 z 8  
U74HCT175DK PC74HCT175 4x klopný obvod D  
U74HCT192DK PC74HCT192 synchr. obousměrný dekadický čítač  
U74HCT193DK PC74HCT193 4bit. synchr. obousměrný binární čítač  
U74HCT242DK PC74HCT242 4bit. invert. přijímač/vysílač sběrnice  
U74HCT243DK PC74HCT243 4bit. přijímač/vysílač sběrnice  
U74HCT253DK PC74HCT253 2x 4vstup. multiplexer, TS  
U74HCT257DK PC74HCT257 4x 2vstup. multiplexer, TS  
U74HCT373DK PC74HCT373 8bit. střadač, TS  
U74HCT374DK PC74HCT374 8bit. klopný obvod D, TS  
U74HCT533DK PC74HCT533 8bit. střadač, invert., TS  
U74HCT534DK PC74HCT534 8bit. klopný obvod D, invert., TS  
V4001D CD4001BE 4x 2vstup. NOR  
V4007D CD4007BE 2 páry tranzistorů a invertor  
V4011D CD4011BE 4x 2vstup. NAND  
V4012D CD4012BE 2x 4vstup. NAND  
V4013D CD4013BE 2x klopný obvod D  
V4015D CD4015BE 2x 4bit. stat. posuvný registr  
V4017D CD4017BE dekadický čítač s deseti výstupy  
V4019D CD4019BE 4x hradlo AND/OR  
V4029D CD4029BE program. bin./dekad. obousměrný čítač  
V4034D CD4034BE 8vstup. obousměr. paral./sér. bus registr  
V4035D CD4035BE 4bit. posuv. registr s paral. synchr. vstupy  
V4042D CD4042BE 4bit. registr Latch  
V4044D CD4044BE 4x klopný obvod RS  
V4048D CD4048BE vícefunkční hradlo  
V4050D CD4050BE 6x neinvert. výkonový stupeň  
V4093D CD4093BE 4x 2vstup. Schmitt. NAND  
V40098D F40098BCP 6x invert. řadič, TS  
V40511D CD4511BE dekodér BCD/7segm.  
V4520D CD4520BE 2x 4bit. binární čítač  
V4531D MC14531BCP 13bit. detektor parity  
V4538D CD4538BE 2x přesný monostabilní multivibrátor  
V4585D CD4585BE 4bit. komparátor  
MC1024N M1024 30kanál. vysílač pro dálkové ovládání  
MC1025N M1025 30kanál. přijímač pro dálkové ovládání  
MCY74000N CD4000B 2x 3vstup. NOR a invertor  
MCY74001N CD4001B 4x 2vstup. NOR  
MCY74002N CD4002B 2x 4vstup. NOR  
MCY74007N CD4007B 2 páry tranzistorů a invertor  
MCY74008N CD4008B 4bit. úplná sčítačka  
MCY74011N CD4011B 4x 2vstup. NAND  
MCY74012N CD4012B 2x 4vstup. NAND  
MCY74013N CD4013B 2x klopný obvod D  
MCY74016N CD4016B 4x obousměrný analogový spínač  
MCY74017N CD4017B Johnson. dekad. čítač/dělič  
MCY74018N CD4018B nastavitelný čítač/dělič  
MCY74019N CD4019B 4x hradlo AND/OR  
MCY74023N CD4023B 3x 3vstup. NAND  
MCY74025N CD4025B 3x 3vstup. NOR  
MCY74027N CD4027B 2x klopný obvod JK  
MCY74028N CD4028B dekodér BCD/1 z 10  
MCY74029N CD4029B nastav. bin./dekad. obousměrný čítač  
MCY74030N CD4030B 4x 2vstup. ESCLUSIVE-OR  
MCY74035N CD4035B 4bit. posuvný registr  
MCY74040N CD4040B 12vstup. binární čítač  
MCY74046N CD4046B obvod fázového závěsu  
MCY74047N CD4047B monostab./astabil. multivibrátor  
MCY74049N CD4049B 6x invert. výkonový stupeň  
MCY74050N CD4050B 6x neinvert. výkonový stupeň  
MCY74051N CD4051B 8kanál. analog. multiplexer  
MCY74059N CD4059B programovatelný čítač/dělič  
MCY74060N CD4060B 14vstup. čítač/dělič a oscilátor  
MCY74066N CD4066B 4x obousměrný analogový spínač  
MCY74069N CD4069B 6x invertor  
MCY74071N CD4071B 4x 2vstup. OR  
MCY74072N CD4072B 2x 4vstup. OR  
MCY74073N CD4073B 3x 3vstup. AND  
MCY74077N CD4077B 4x 2vstup. EXCLUSIVE-NOR  
MCY74081N CD4081B 4x 2vstup. AND  
MCY74093N CD4093B 4x 2vstup. Schmitt. NAND  
MCY74094N CD4094B 8vstup. sběrnicový registr  
MCY740102N CD40102B 8vstup. nastavitelný čítač BCD  
MCY740103N CD40103B 8bit. nastavitelný binární čítač  
MCY740114N CD40114B 64bit. RAM, TS  
MCY74511N CD4511B dekodér BCD/7segm. s pamětí  
MCY74518N CD4518B 2x čítač BCD vpřed  
MCY74520N CD4520B 2x binární čítač vpřed  
MCY74541N MC14541B programovatelný časovač  
MCY74724N CD4724B 8bit. adres. střadač  
MCY7501 2401 2x 1024bit. dynam. posuvný registr  
UCY7409N SN7409N 4x 2vstup. AND, OC  
UCY7416N SN7416N 6x invertor, OC (15V)  
UCY7432N SN7432N 4x 2vstup. OR  
UCY7492N SN7492N asynchr. čítač modulu 12  
UCY74108N SN74107N 2x klopný obvod JK master slave  
UCY74165N SN74165N 8bit. synchr. posuvný registr  
UCY74182N SN74182N 4bit. obvod pro urychlení přenosu  
UCY74198N SN74198N 8bit. obousměrný posuvný registr  
UCY74S11N SN74S11N 3x 3vstup. AND  
UCY74S15N SN74S15N 3x 3vstup. AND, OC  
UCY74S22N SN74S22N 2x 4vstup. NAND, OC  
UCY74S132N SN74S132N 4x 2vstup. Schmitt. NAND  
UCY74S135N SN74S135N 4x EXCLUSIVE-OR/NOR, TS  
UCY74S157N SN74S157N 4x 2vstup. multiplexer  
UCY74S158N SN74S158N 4x 2vstup. multiplexer, invert. výstup  
UCY74S174N SN74S174N 6bit. registr D  
UCY74S175N SN74S175N 4bit. registr D  
UCY74S189N SN74S189N 16x 4bit. RAM, TS  
UCY74S289N SN74S289N 16x 4bit. RAM, OC  
UCY74S387N SN74S387N 256x 4bit. PROM, OC  
UCY74S403N I8203 kontrolér DRAM 64kbit.  
UCY74S418N I8218 kontrolér sběrnice  
UCY74S419N I8219 kontrolér sběrnice  
UCY74S484N I8284 hodinový obvod a tvarovač  
UCY74S488N I8288 systémový kontrolér  
UCY74LS00N SN74LS00N 4x 2vstup. NAND  
UCY74LS02N SN74LS02N 4x 2vstup. NOR  
UCY74LS03N SN74LS03N 4x 2vstup. NAND, OC  
UCY74LS04N SN74LS04N 6x invertor  
UCY74LS05N SN74LS05N 6x invertor, OC  
UCY74LS08N SN74LS08N 4x 2vstup. AND  
UCY74LS09N SN74LS09N 4x 2vstup. AND, OC  
UCY74LS10N SN74LS10N 3x 3vstup. NAND  
UCY74LS11N SN74LS11N 3x 3vstup. AND  
UCY74LS14N SN74LS14N 6x Schmitt. invertor  
UCY74LS15N SN74LS15N 3x 3vstup. AND, OC  
UCY74LS20N SN74LS20N 2x 4vstup. NAND  
UCY74LS21N SN74LS21N 2x 4vstup. AND  
UCY74LS26N SN74LS26N 4x 2vstup. NAND, OC  
UCY74LS27N SN74LS27N 3x 3vstup. NOR  
UCY74LS32N SN74LS32N 4x 2vstup. OR  
UCY74LS37N SN74LS37N 4x 2vstup. výkon. NAND  
UCY74LS38N SN74LS38N 4x 2vstup. výkon. NAND, OC  
UCY74LS40N SN74LS40N 2x 4vstup. výkon. NAND  
UCY74LS73N SN74LS73N 2x klopný obvod JK  
UCY74LS74N SN74LS74N 2x klopný obvod D  
UCY74LS76N SN74LS76N 2x klopný obvod JK s nastav.  
UCY74LS86N SN74LS86N 4x 2vstup. EXCLUSIVE-OR  
UCY74LS90N SN74LS90N dekadický čítač  
UCY74LS93N SN74LS93N 4bit. binární čítač  
UCY74LS107N SN74LS107N 2x klopný obvod JK  
UCY74LS109N SN74LS109N 2x klopný obvod JK  
UCY74LS112N SN74LS112N 2x klopný obvod JK  
UCY74LS132N SN74LS132N 4x 2vstup. Schmitt. NAND  
UCY74LS139N SN74LS139N 2x 2bit. dekodér/demultiplexer  
UCY74LS155N SN74LS155N 2x 2bit. bin. dekodér/demultiplexer  
UCY74LS157N SN74LS157N 4x 2vstup. multiplexer  
UCY74LS158N SN74LS158N 4x 2vstup. multiplexer, invert. výstup  
UCY74LS174N SN74LS174N 6bit. klopný obvod D  
UCY74LS175N SN74LS175N 4bit. klopný obvod D  
UCY 75452N SN75452N 2x periferní budič  
UL1000L TAB101 kruhový modulátor  
UL1101N CA3054 2x rozdíl. zesilovač a tranzistor  
UL1111N CA3046 rozdíl. zesilovač a 3 tranzistory  
UL1200L LA1230 FM mf zesilovač s demodulátorem  
UL1204N TDA1046 AM přijímač a demodul. do 30 MHz  
UL1219N TDA1220B AM/FM jednočip. přijímač  
UL1232N TDA3541 obraz. mf zesil. a demod. pro PNP tuner  
UL1265P TDA1170 obvod pro rozklad. stupně snímk. vychyl.  
UL1321N LA3101 dvojitý předzesilovač napětí  
UL1322N NE542 dvojitý nízkošumový zesilovač  
UL1360 IC1 kapsle pro elektr. mikrofon s předzesilovačem  
UL1372N TDA4292S stereofonní nf korektor  
UL1374 TDA1074A stereofonní hifi korektor  
UL1402P LA4031 zesilovač 2 W  
UL1413G TDA2003 zesilovač 10 W pro autorádia  
UL1450 TDA7050T dvojitý výkon. zesilovač pro sluchátka  
UL1482M TBA820M nf výkon. zesilovač  
UL1520L TCA720 DC konvertor pro laď. napětí varikapů  
UL1540N TDA2640 obvod pro spínací zdroje  
UL1601N LA3301 stereodekodér  
UL1609 MC1309 PLL stereodekodér  
UL1611N LA3310 stereodekodér s PLL  
UL1811N SAJ110 7vstup. dělič pro el. hud. nástroje  
UL1901KII ESM227N stabilizátor otáček malých ss motorků  
UL1970N UAA170 obvod bod. stupnice LED  
UL1973N U237B obvod lin. stupnice LED  
UL1974N U247B obvod lin. stupnice LED  
UL1980N UAA180 obvod pásk. stupnice LED  
UL75N05L MC79L05AC stabilizátor napětí -5V/100mA (T039)  
UL75N08L MC79L08AC stabilizátor napětí -8V/100mA (T039)  
UL75N12L MC79L12AC stabilizátor napětí -12V/100mA (T039)  
UL75N15L MC79L15AC stabilizátor napětí -15V/100mA (T039)  
UL75N18L MC79L18AC stabilizátor napětí -18V/100mA (T039)  
UL75N24L MC79L24AC stabilizátor napětí -24V/100mA (T039)  
UL75P05L MC78L05AC stabilizátor napětí +5V/100mA (T039)  
UL75P08L MC78L08AC stabilizátor napětí +8V/100mA (T039)  
UL75P12L MC78L12AC stabilizátor napětí +12V/100mA (T039)  
UL75P15L MC78L15AC stabilizátor napětí +15V/100mA (T039)  
UL75P18L MC78L18AC stabilizátor napětí +18V/100mA (T039)  
UL75P24L MC78L24AC stabilizátor napětí +24V/100mA (T039)  
UL7506G SFC2806LEC stabilizátor napětí +6V/1A (TO220)  
UL7508G SFC2808LEC stabilizátor napětí +8V/1A (TO220)  
UL7518G SFC2818LEC stabilizátor napětí +18V/1A (TO220)  
ULY7715 LM393 dvojitý komparátor s nízkou spotřebou  
ULY7722N TL022 dvojitý operační zesilovač  
ULY7724N TDB0124DP čtyřnásobný operační zesilovač  
A733PC LM733 dif. videozesilovač 120 MHz  
A739PC SN76131N 2x OZ, nízký šum  
A747PC LM747 2x OZ, int. kompenzace  
A749PC SN76149 2x nf OZ  
A758PC LM1800 multiplex. stereodekodér PLL  
A777PC A777 přesný OZ  
A796PC LM1596 2x sym. modulátor/demodulátor  
A3065PC LM3065 obvod zvukového kanálu TVP  
A3089PC LM3089 FM mf zesilovač a demodulátor  
TBA820 TBA820 zesilovač 2 W  
TDA1190 TDA1190 obvod zvukového kanálu TVP  
TDA9503 TDA9503 horizontální kombinace pro TVP  
TMC77SPC   obvod pro řízení displeje  
TMX18PC   8kanálový analog. multiplexer  
4001BPC CD4001B 4x 2vstup. NOR  
4007UBPC CD4007UB 2x kompl. pár a invertor  
4010BPC CD4010B 6x budič, převodník, neinvert.  
4011BPC CD4011B 4x 2vstup. NAND  
4012BPC CD4012B 2x 4vstup. NAND  
4013BPC CD4013B 2x klopný obvod D  
4016BPC CD4016B 4x obousměr. spínač  
4017BPC CD4017B dekadický čítač/dělič s 10 výstupy  
4020BPC CD4020B 14bit. binární čítač/dělič  
4022BPC CD4022B dělič 8, čítač, 8 výstupů  
4023BPC CD4023B 3x 3vstup. NAND  
4027BPC CD4027B 2x klopný obvod JK master slave  
4028BPC CD4028B dekodér BCD/1 z 10  
4029BPC CD4029B program. obousměr. bin. dekad. čítač  
4030BPC CD4030B 4x 2vstup. EXCLUSIVE OR  
4034BPC CD4034B 8bit. universál. registr sběrnice  
4042BPC CD4042B 4x taktem řízený střadač  
4044BPC CD4044B 4x R/S NAND střadač  
4049UBPC CD4049UB 6x budič, převod., invert.  
4050BPC CD4050B 6x budič, převod. neinvert.  
4055BPC CD4055B dekodér BCD/7segm., budič LCD  
4056BPC CD4056B dekodér BCD/7segm., budič LCD  
4060BPC CD4060B 12bit. bin. čítač a oscilátor  
4066BPC CD4066B 4x obousměr. analog. spínač  
4069UBPC CD4069UB 6x invertor  
4071BPC CD4071B 4x 2vstup. OR  
4073BPC CD4073B 3x 3vstup. AND  
4081BPC CD4081B 4x 2vstup. AND  
4093BPC CD4093B 4x 2vstup. Schmitt. NAND  
4098BPC CD4098B 2x monostab. multivibrátor  
4508BPC CD4508B 2x 4bit. střadač  
4510BPC CD4510B program. obousměr. čítač  
4511BPC CD4511B BCD dekodér/střadač, budič 7s. LED  
4516BPC CD4516B binární obousměr. čítač  
4518BPC CD4518B 2x synchr. čítač BCD  
7409PC SN7409N 4x 2vstup. AND, OC  
7411PC SN7411N 3x 3vstup. AND  
7412PC SN7412N 3x 3vstup. NAND, OC  
7413PC SN7413N 2x 4vstup. Schmitt. NAND  
7414PC SN7414N 6x Schmitt. invertor  
7416PC SN7416N 6x invert. buď. stupeň, OC (15V)  
7421PC SN7421N 2x 4vstup. AND  
7423PC SN7423N 2x 4vstup. NOR, rozšíř. vstup  
7425PC SN7425N 2x 4vstup. NOR  
7427PC SN7427N 3x 3vstup. NOR  
7432PC SN7432N 4x 2vstup. OR  
7439PC SN7439N 4x 2vstup. výkon. NAND, OC  
7443PC SN7443N dekodér excess 3/1 z 10  
7444PC SN7444N dekodér excess 3-Gray/1 z 10  
7445PC SN7445N dekodér BCD/1 z 10, OC (30V)  
7448PC SN7448N dekodér/budič BCD/7segm.  
7449PC SN7449N dekodér/budič BCD/7segm., OC  
7470PC SN7470N klopný obvod JK se 3 vstupy  
7477PC SN7477N 4bit. bistabil. latch  
7480PC SN7480N 1bit. úplná sčítačka  
7482PC SN7482N 2bit. úplná sčítačka  
7491PC SN7491N 8bit. posuvný registr  
7492PC SN7492N asynchr. čítač mod. 12  
7494PC SN7494N 4bit. posuvný registr  
7497PC SN7497N synchr. program. 6bit. bin. čítač  
74104PC SN74104N klopný obvod JK master slave  
74105PC SN74105N klopný obvod JK master slave  
74107PC SN74107N 2x klopný obvod JK master slave  
74109PC SN74109N 2x klopný obvod JK  
74116PC SN74116N 2x 4bit. střadač D  
74122PC SN74122N spoušť. monostab. multivibrátor  
74125PC SN74125N 4x odděl. stupeň, TS  
74126PC SN74126N 4x odděl. stupeň, TS  
74152PC SN74152N 8bit. multiplexer  
74155PC SN74155N 2x 2bit. bin. dekodér/demultiplexer  
74156PC SN74156N 2x 2bit. dekodér/demultiplexer, OC  
74160PC SN74160N synchr. progr. dekad. čítač s přím. nul.  
74161PC SN74161N synchr. progr. 4bit. bin. čítač  
74162PC SN74162N synchr. dekad. čítač se synchr. nul.  
74163PC SN74163N synchr. 4bit. bin. čítač se synchr. nul.  
74165PC SN74165N synchr. 8bit. posuvný registr  
74166PC SN74166N synchr. 8bit. posuvný registr  
74167PC SN74167N synchr. program. dekad. čítač  
74176PC SN74176N asynchr. dekad. čítač  
74177PC SN74177N asynchr. bin. čítač  
74178PC SN74178N 4bit. posuvný registr  
74179PC SN74179N 4bit. posuvný registr  
74182PC SN74182N 4bit. obvod pro urychlení přenosu  
74190PC SN74190N synchr. obousměr. dekad. čítač  
74191PC SN74191N synchr. obousměr. bin. čítač  
74195PC SN74195N 4bit. posuvný registr  
74196PC SN74196N program. dekadický čítač  
74197PC SN74197N program. 4bit. bin. čítač  
74198PC SN74198N 8bit. posuvný obousměr. registr  
74199PC SN74199N 8bit. posuvný registr  
74248PC SN74248N dekodér BCD na 7segment. displej  
74259PC SN74259N adresovatelný 8bit. střadač  
74279PC SN74279N 4bit. S-R střadač  
74283PC SN74283N 4bit. úplná sčítačka  
74290PC SN74290N asynchr. dekad. čítač  
74293PC SN74293N asynchr. 4bit. bin. čítač  
74298PC SN74298N 4x 2vstup. multiplexer s pamětí  
7641PC HM7641-5 512x 4bit. PROM, TS  
74LS00PC SN74LS00N 4x 2vstup. NAND  
74LS02PC SN74LS02N 4x 2vstup. NOR  
74LS03PC SN74LS03N 4x 2vstup. NAND, OC  
74LS04PC SN74LS04N 6x invertor  
74LS08PC SN74LS08N 4x 2vstup. AND  
74LS10PC SN74LS10N 3x 3vstup. NAND  
74LS12PC SN74LS12N 3x 3vstup. NAND, OC  
74LS14PC SN74LS14N 6x Schmitt. invertor  
74LS20PC SN74LS20N 2x 4vstup. NAND  
74LS27PC SN74LS27N 3x 3vstup. NOR  
74LS30PC SN74LS30N 8vstup. NAND  
74LS32PC SN74LS32N 4x 2vstup. OR  
74LS38PC SN74LS38N 4x 2vstup. výkon. NAND, OC  
74LS42PC SN74LS42N dekodér BCD/1 z 10  
74LS47PC SN74LS47N dekodér/budič BCD/7segm.  
74LS74PC SN74LS74N 2x klopný obvod D  
74LS85PC SN74LS85N 4bit. komparátor  
74LS86PC SN74LS86N 4x 2vstup. EXCLUSIVE-OR  
74LS90PC SN74LS90N dekadický čítač  
74LS92PC SN74LS92N 4bit. čítač do 12  
74LS93PC SN74LS93N 4bit. binární čítač  
74LS95PC SN74LS95N 4bit. posuvný registr  
74LS123PC SN74LS123N 2x monostabilní multivibrátor  
74LS132PC SN74LS132N 4x 2vstup. Schmitt. NAND  
74LS138PC SN74LS138N 3bit. dekodér 3 z 8  
74LS139PC SN74LS139N 2x 2bit. dekodér/demultiplexer  
74LS151PC SN74LS151N 8vstup. multiplexer  
74LS153PC SN74LS153N 2x 4vstup. multiplexer  
74LS155PC SN74LS155N 2x 2bit. bin. dekodér/demultiplexer  
74LS157PC SN74LS157N 4x 2vstup. multiplexer  
74LS162PC SN74LS162N synchr. dekad. čítač  
74LS163PC SN74LS163N 4bit. synchr. binární čítač  
74LS164PC SN74LS164N 8bit. posuvný registr  
74LS174PC SN74LS174N 6bit. klopný obvod D  
74LS175PC SN74LS175N 4bit. klopný obvod D  
74LS190PC SN74LS190N synchr. obousměr. dekad. čítač  
74LS191PC SN74LS191N synchr. obousměr. bin. čítač  
74LS192PC SN74LS192N synchr. progr. obousměr. dekad. čítač  
74LS193PC SN74LS193N synchr. progr. obousměr. 4bit. bin. čítač  
74LS194PC SN74LS194N 4bit. posuvný registr  
74LS253PC SN74LS253N 2x 4vstup. multiplexer, TS  
74LS257PC SN74LS257N 4x 2vstup. multiplexer, TS  
74LS258PC SN74LS258N 4x 2vstup. multiplexer, TS  
74LS259PC SN74LS259N adresovatelný 8bit. střadač  
74LS266PC SN74LS266N 4x 2vstup. EXCLUSIVE-NOR, OC  
74LS295PC SN74LS295N 4bit. posuvný registr, TS  
74LS298PC SN74LS298N 4x 2vstup. multiplexer s pamětí  
75152PC SN75152N 2x přijímač sběrnice EIA RS-232C  
75182PC SN75182N 2x přijímač sběrnice EIA RS-232C  
75183PC SN75183N přijímač sběrnice  
75189PC SN75189N 4x přijímač sběrnice EIA RS-232C  
75189APC SN75189AN 4x přijímač sběrnice EIA RS-232C  
75270PC SN75270N 7x konvertor MOS/TTL  
75362PC SN75362N budič paměti TTL/MOS  
75365PC SN75365N budič paměti TTL/MOS  
75367PC SN75367N budič paměti TTL/MOS  
75369PC SN75369N budič paměti TTL/MOS  
75453PC SN75453BN 2x periferní budič OR  
75454PC SN75454BN 2x periferní budič NOR  
75460PC SN75460N periferní budič  
82S126PC 82S126 256x 4bit. PROM, OC  
82S129PC 82S129 256x 4bit. PROM, TS  
ßA726 A726 teplotně komp. pár tranzistorů  
ßA758 A758 multiplex. stereodekodér PLL  
ßA3054 CA3054 2x širokopásmový zesilovač  
ßAA145 UAA145 obvod pro fázové řízení  
ßE561 NE561 PLL obvod pro zlepš. přen. vlast. signálu  
ßM108A LM108A přesný OZ  
ßM208A LM208A přesný OZ  
ßM308A LM308A přesný OZ  
ßM358N LM358 2x OZ, malý příkon  
ßM381A LM381A 2x nf předzesilovač, malý šum  
ßM382 LM382 2x nf předzesilovač, malý šum  
ßM393N LM393 dvojitý komparátor  
ßM2901 LM2901 4x komparátor  
ßM2902 LM2902 4x OZ, malý příkon  
ßM2903N LM2903 2x komparátor  
ßM2904 LM2904 2x OZ, malý příkon  
ßM3302 LM3302 4x komparátor  
ßM3900A LM3900 4x Norton. OZ  
ßM3189 A3189 FM mf zesilovač a demodulátor  
ROB02 LC549 zesilovač pro akust. protézy  
ROB025 L025 kanálový modul./demodul. pro telefonii  
ROB070 LM3999 přesná napěťová reference 6,95 V  
ROB101T   trimovaný OZ  
ROB115 A715C rychlý OZ  
ROB181 DG181B rychlý analog. spínač  
ROB304 LM304HC regul. stabilizátor zápor. napětí  
ROB305 LM305 regul. stabilizátor klad. napětí  
ROB323 LM323 stabilizátor +5V/3A  
ROB344 L144C 3x program. OZ, malý příkon  
ROB394 LM394B přes. tepl. komp. dvojice tranz. NPN  
ROB722 A722 rychlý proud. zdroje pro převodníky 10bit.  
ROB733 A733 dif. videozesilovač  
ROB760 A760C rychlý dif. komparátor  
ROB1468 MC1468 dvojitý stabilizátor 15V/100mA  
ROB1488 MC1488 budič/přijímač sběrnice pro EIA RS-232C  
ROB1489A MC1489 budič/přijímač sběrnice pro EIA RS-232C  
ROB3018 CA3018 tranzistorové pole  
ROB3019 CA3019 diodové pole  
ROB3028 CA3028 diferenční-kaskádový zesilovač do 120 MHz  
ROB3100 CA3100 BiMOS rychlý OZ  
ROB3140 CA3140 BiMOS operační zesilovač  
ROB3909 LM3909 oscilátor pro LED, pulsní provoz  
ROB8150   detektor log. úrovní TTL  
ROB9650 9650DC rychlý 4bit. proud. zdroj pro D/A převodníky  
TBA315N   výkon. časovač pro automobily  
TBA940 TBA940 odděl. impulsu a řádk. synchr. v TVP  
TCA105N TCA105 prahový spínač  
TCA520(N) TCA520(B) OZ s malým příkonem DIP14 (DIP8)  
TDA1028 TDA1028 4x 2vstup. přepínač signálu  
TDA1029 TDA1029 2x 4vstup. přepínač signálu  
TDA1046 TDA1046 AM přijímač do 30 MHz  
TDA1170S TDA1170S obvod pro vert. rozklad v TVP  
MMC4000 CD4000 2x 3vstup. NOR a invertor  
MMC4014 CD4014 8stup. stat. posuvný registr  
MMC4016 CD4016 4x obousměr. spínač  
MMC4017 CD4017 Johnson. dekad. čítač/dělič  
MMC4018 CD4018 nastav. čítač/dělič  
MMC4019 CD4019 4x AND-OR-SELECT  
MMC4021 CD4021 8stup. stat. posuvný registr  
MMC4022 CD4022 Johnson. osmičkový čítač  
MMC4025 CD4025 3x 3vstup. NOR  
MMC4031 CD4031 64stup. stat. posuvný registr  
MMC4040 CD4040 12stup. bin. čítač  
MMC4041 CD4041 4x odděl. stupeň, kompl. výstup  
MMC4042 CD4042 4x taktem řízený střadač D  
MMC4043 CD4043 4x R/S NOR střadač, TS  
MMC4044 CD4044 4x R/S NAND střadač, TS  
MMC4048 CD4048 8vstup. vícefunkční rozšíř. hradlo  
MMC4054 CD4054 budič 4segm. displeje  
MMC4055 CD4055 dekodér BCD/7segm.  
MMC4056 CD4056 dekodér BCD/7segm., strob. výstup  
MMC4060 CD4060 14stup. čítač/dělič a oscilátor  
MMC4067 CD4067 16kanál. multiplexer/demultiplexer  
MMC4069 CD4069 6x invertor  
MMC4070 CD4070 4x EXCLUSIVE OR  
MMC4071 CD4071 4x 2vstup. OR  
MMC4072 CD4072 2x 4vstup. OR  
MMC4073 CD4073 3x 3vstup. AND  
MMC4075 CD4075 3x 3vstup. OR  
MMC4077 CD4077 4x EXCLUSIVE NOR  
MMC4078 CD4078 8vstup. OR/NOR  
MMC4082 CD4082 2x 4vstup. AND  
MMC4093 CD4093 4x 2vstup. Schmitt. NAND  
MMC4095 CD4095 klopný JK master slave (neinvert.)  
MMC4096 CD4096 klop. obvod JK master slave (inv. a neinv.)  
MMC4097 CD4097 dvojitý 8kanál. multiplexer/demultiplexer  
MMC4098 CD4098 2x monostab. multivibrátor  
MMC40104 HCF40104 4bit. obousměr. posuv. registr  
MMC40107 CD40107 2x 2vstup. AND odděl. stupeň  
MMC40181 CD40181 4bit. ALU  
MMC40192 CD40192 4bit. BCD nastav. obousměr. čítač  
MMC40193 CD40193 4bit. bin. nastav. obousměr. čítač  
MMC4508 CD4508 2x 4bit. střadač  
MMC4510 CD4510 nastav. obousměr. BCD čítač  
MMC4511 CD4511 dekodér BCD/7segm. s pamětí  
MMC4516 CD4516 nastav. obousměr. bin. čítač  
MMC4520 CD4520 2x bin. čítač vpřed  
MMN4116 MK4116 16k x 1bit. dynam. NMOS RAM  
MMP190 S190 obvod digit. multimetru  
MMP5002 MK5002 4dekad. čítač s dekodérem  
MMP5005 MK5002 4dekad. čítač s dekodérem  
MMP5007 MK5002 4dekad. čítač s dekodérem  
MMP5009 MK5009 obvod čas. základny  
SM601 MC6800 8bit. mikroprocesor  
SM605 MC6862 digit. modulátor  
SM607 MC6845 obrazovkový interface  
SM609 I8272A řadič floppy disku  
SM610 I82062 řadič disku Winchester  
SM751P   obvod pro 3,5míst. čísl. multimetry  
SM757A,B,V ADC0801 A/D převodník 12bit.  
SM758A,B,V ADC1201 D/A převodník 12bit.  
SM7732 I2732 4k x 8bit. UV EPROM  
SM8104 I2101 256x 4bit. stat. RAM  
SM8116P I2116 16k x 1bit. dynam. RAM  
SM8164 TMS4164 64k x 1bit. dynam. RAM  
1MP1496 A796,MC1496 2x sym. modulátor/demodulátor  
1OI277 XRC277 opakovač signálu PCM  
1PK1408 MC1408 8bit. nás. D/A převodník  
1SA527 SE527 rychlý komparátor napětí  
1SA710   přesný rychlý komparátor  
1UM6601 6601C mf zesilovač a detektor  
1UO01A SSI101A servopředzesilovač pro rot. paměti  
1UO101 LM101 operační zesilovač  
1UO592 NE592 širokopásmový dif. zesilovač  
1UO5534 NE5534 nízkošumový OZ  
1US6270 SL6270C mikrofonní zesilovač  
1RN7808CP A7808UC stabilizátor napětí +8V/2,2A (TO220)  
1RN7908CP A7908UC stabilizátor napětí -8V/2,2A (TO220)  
SN74LS109   2x klopný obvod JK  
SN74LS136   4x 2vstup. EXCLUSIVE OR/NOR  
SN74LS163   4bit. synchr. binární čítač  
SN74LS164   8bit. synchr posuvný registr  
SN74LS166   8bit. posuvný registr  
SN74LS170   16bit. paměť. registr, OC  
SN74LS183   2x 1bit. úplná sčítačka  
SN74LS191   4bit. synchr. obousměr. binární čítač  
SN74LS196   program. dekadický čítač  
SN74LS197   4bit. program. binární čítač  
SN74LS241   8x budič sběrnice, TS  
SN74LS242   4x vysílač/přijímač sběrnice  
SN74LS243   4x vysílač/přijímač sběrnice  
SN74LS244   8x budič sběrnice  
SN74LS245   8x vysílač/přijímač sběrnice, TS  
SN74LS247   dekodér BCD/7segm.  
SN74LS259   8bit. adresovatelný střadač  
SN74LS280   9bit. generátor parity  
SN74LS283   4bit. úplná sčítačka  
SN74LS299   8bit. univers. registr, TS  
SN74LS393   2x 4bit. binární čítač  
SN74LS670   16bit. paměť. registr, TS